Contoh dan Pengertian Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian Surat Kuasa Insidentil. Syarat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa tersebut telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan hanya memberi izin hanya jika Penerima Kuasa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/ pengacara. Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda …