Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Menjual Tanah atau Rumah

ContohPedi.com| Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Menjual Tanah atau Rumah diperlukan untuk mempermudah para ahli waris dalam menjual harta waris seperti tanah, rumah, mobil dan harta peninggalan pewaris lainnya. Karena begitu pewaris meninggal dunia maka harta peningalan tersebut secara hukum akan berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya. Sehingga dalam satu …

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah yang Baik

ContohPedi.com| Contoh surat kuasa pengambilan ijazah yang baik ini saya share bagi Anda yang berhalangan untuk mengambil ijazah secara langsung karena sudah berada di luar kota untuk bekerja dan lain sebagainya. A. Teknik Penulisan. Surat kuasa pengambilan ijazah tidak jauh berbeda dengan surat kuasa pada umumnya. Pada intinya seseorang memberikan …

Pengertian dan Contoh Surat Kuasa Khusus yang Baik dan Benar

ContohPedi.com| Surat kuasa khusus yang tidak ditulis dengan baik dan benar tentu akan berakibat pada tidak sahnya surat kuasa tersebut karena cacat formil. Jadi menulis surat kuasa khusus pun perlu teknik dan harus memenuhi syarat-syarat mutlak agar surat kuasa tersebut legal dan sah secara hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 123 …

Contoh dan Pengertian Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian Surat Kuasa Insidentil. Syarat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa tersebut telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan hanya memberi izin hanya jika Penerima Kuasa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/ pengacara. Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda …