Contoh Surat Gugatan Cerai Talak Suami Kepada Isteri

ContohPedi.com| Contoh surat gugatan cerai talak suami kepada isteri ini hanya digunakan jika tanpa disertai dengan gugatan hak asuh anak ataupun gugatan pembagian harta bersama. Jika Anda ingin mengajukan permohonan izin cerai talak untuk menceraikan isteri disertai dengan gugatan hak asuh anak silahkan baca: Contoh Surat Gugatan Cerai Talak Disertai …